UAB “Alviva” yra viena iš inovatyviausių ir didžiausių darbo rūbų siuvimo paslaugas teikiančių bendrovių Europoje. Įmonė siekia pirmauti savo  teikiamų paslaugų ir gaminių kategorijoje  ne tik Europos mastu, todėl turėdama pajėgumų didinti įmonės tarptautinį konkurencingumą, planuoja plėsti eksporto rinkas ir jau įsitvirtinti esamose.

Projekto metu įmonė dalyvaus 8 parodose Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Japonijoje. Dalyvavimas parodose leidžia užmegzti naudingus kontaktus, padidinti įmonės žinomumą esamose ir naujose rinkose, pristatyti įmonės teikiamą kokybišką paslaugą “Full Service” už konkurencingą kainą. Įgyvendintas projektas turės teigiamos įtakos šalies eksporto apimčių augimui, bus padidintas įmonės nacionalinis ir tarptautinis konkurencingumas, augs teigiamas šalies įvaizdis tarptautinėje rinkoje. Projektas atitinka Lietuvos eksporto plėtros pagrindinį tikslą,- skatininti ekonomikos kokurencingumą , apimantį į eksportą orientuotos ekonominės veiklos, sukuriančios didesnę pridėtinę vertę ir naudojančios pažangiąsias technologijas, plėtrą.

UAB „Alviva“ įgyvendina projektą  UAB “Alviva” naujų eksporto rinkų paieška ir plėtra, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0089.

Projekto finansavimas – Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

UAB „Alviva“ projekto tikslas – UAB “Alviva” tarptautinio konkurencingumo didinimas.

Bendra projekto vertė – 86.158,00 Eur.
ES parama – 43.079,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019-07-25.
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021-01-27.

UAB „Alviva”
originalių dizaino sprendimų diegimas

Projekto tikslas – didinti  konkurencingumą ir produktyvumą. UAB „Alviva” projekto įgyvendinimo metu  sukurs bei investuos į 6 originalių produktų dizainų sprendimų sukūrimą bei diegimą, tuo padidindama savo gaminių patrauklumą rinkoje.

Finansuojama iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo

Projekto vykdytojas:

UAB „Alviva”

Projektas yra įgyvendinamas pagal 03.3.1-LVPA-K-838 Dizainas LT priemonę.